« terug naar het overzicht

Dris san 2 en 3 te Arnhem Nijmegen

Het Dynamische Reis Informatie Systeem (DRIS) was op 130 haltes in de stadsregio ingevoegd, HvdB Infra heeft nog eens 180 haltes met dit systeem uitgerust. Op de borden staan de actuele vertrek/aankomsttijden van de bussen. Je kunt dus ook zien of een bus vertraagd is.

1. Aanleiding

Het openbaar vervoer kan een uitkomst bieden voor de toenemende filedruk in de regio Arnhem-Nijmegen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is bezig met een regiobrede verbetering van de reisinformatie in het openbaar vervoer, om zo het openbaar vervoer in de stadsregio aantrekkelijker te maken.

2. Waarom?

Actuele vertrekinformatie bij busstations en bushaltes; dat is het doel van het DRIS.

DRIS staat voor Dynamisch Reis Informatie Systeem, digitale displays die de actuele vertrekinformatie van de bussen tonen. Reizigers vinden het vervelend om op de bus te wachten. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat mensen dat als minder vervelend ervaren als zij weten hoe lang zij op hun bus moeten wachten.

Uitgangspunt bij de verspreiding van het DRIS over de regio is dat alle kernen binnen de stadsregio een bushalte met DRIS hebben. Naast deze kernen is besloten allereerst de belangrijke knooppunten van openbaar vervoer van een DRIS te voorzien. Hierna zijn de beschikbare displays verdeeld over de haltes waar veel mensen in- of uitstappen zoals bij ziekenhuizen. In het project is tevens het voorzien van de busstations Nijmegen Centraal en Nijmegen Dukenburg met DRIS-systemen opgenomen, waarbij op Nijmegen Centraal door middel van het systeem ook de bussen naar de juiste perrons worden gestuurd.


Impressie
Dris san 2 en 3 te Arnhem Nijmegen
Dris san 2 en 3 te Arnhem Nijmegen